Строителен надзор на обект: „Проектиране и изпълнение на сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи, попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 к.м. до 4 к.м. – Пристанище Бургас”

23 Ноември 2016

Прочети повече

Подмяна на кабелно трасе на кабел „Ферибот" до подстанция „Рибари” и изграждане на нова канална мрежа

21 Ноември 2016

Прочети повече

Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по пет обособени позиции

14 Ноември 2016

Прочети повече

Модернизация на навигационното оборудване

31 Октомври 2016

Прочети повече

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS)

03 Октомври 2016

Прочети повече