Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по пет обособени позиции

14 Ноември 2016

Прочети повече

Модернизация на навигационното оборудване

31 Октомври 2016

Прочети повече

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS)

03 Октомври 2016

Прочети повече

Модернизация на навигационното оборудване

24 Август 2016

Прочети повече

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обектa „Ремонт на сграда Приморски 5"

01 Август 2016

Прочети повече