Доставка на катер за ремонтни работи, подмяна и докуване на буйове, пристанище Бургас

02 Май 2019

Прочети повече

Преоборудване на ТП „Фар” и ТП „Магазия 1” – ниско и средно напрежение, Пристанище Бургас

02 Май 2019

Прочети повече

Текущ ремонт на железопътната инфраструктура в пристанищен терминал Русе-изток

10 Април 2019

Прочети повече

Изграждане на леки конструкции за покриване на складови площи до 1000 м2 в Пристанищен терминал Русе – Запад

28 Февруари 2019

Прочети повече

Доставка и монтаж на универсално съоръжение за складиране на течни торове, горива и др. на пристанищен терминал Русе - запад

28 Февруари 2019

Прочети повече