ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ БЦ ВАРНА И ОФИС СПД „РКТ – ЧЕРНО МОРЕ"

23 Юли 2018

Прочети повече

Обновяване на радиолокационно и пеленгаторно оборудване

12 Юли 2018

Прочети повече

Извършване рехабилитация на подкранов релсов път в І-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад

11 Юли 2018

Прочети повече

Инженеринг - рехабилитация на подкранови релсови пътища на източен и западен кей в пристанищен терминал Русе-изток

21 Май 2018

Прочети повече

Рехабилитация на трафопостове №№ 1, 2 и 3 страна НН и на трафопост №3 страна СрН, Пристанищен терминал Русе-запад

10 Април 2018

Прочети повече