Оценка на съответствието и строителен надзор за обект "СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор" - пристанище Бургас"

02 Ноември 2017

Статус: Затворена

Вид: Услуга