Изпълнение на проект IRIS Europe 3

18 Ноември 2013

Прочети повече

Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на акваторията на Пристанищен терминал Свищов

14 Ноември 2013

Прочети повече

"Рехабилитация на настилки в Пристанищен терминал Русе - Изток с два подобекта: Рехабилитация на рампен ЖП коловоз и Рехабилитация на площадка за обособяването й в открит склад"

13 Ноември 2013

Прочети повече

Обявена е публична покана за поддръжка на екологичната мониторингова система в района на пристанище Бургас

23 Октомври 2013

Прочети повече

Изпълнение на строителни и монтажни работи за преустройство на помещения на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" по проект „Подобряване на материално - техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура", в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г.", финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ' на Оперативна програма „Транспорт" 2007 - 2013 г.

18 Септември 2013

Прочети повече