"Рехабилитация на настилки в Пристанищен терминал Русе - Изток с два подобекта: Рехабилитация на рампен ЖП коловоз и Рехабилитация на площадка за обособяването й в открит склад"

13 Ноември 2013

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Поради техническа неизправност и намалял обем на товарите превозвани с железопътен транспорт,

жп коловоза не се използва повече от десет години. В следствие на дългогодишната му експлоатация, са се появили множество неизправности по ос и ниво. Има липсващо и разхлабено скрепление, а баластовата призма е замърсена. В кривата и зоната на жп прелеза има необходимост от поправка на междурелсието. В зоната на рампата е необходимо възстановяване на цялото горното строене и част от земното платно. За възстановяване на експлоатацията му е необходимо да се отстранят всички констатирани неизправности. Подходите и   настилките на железопътните прелези са частично разбити. Образували са се дълбоки   дупки, които затрудняват преминаването на ППС. Плочите на настилките в междурелсието са разместени и жлебовете са затворени. За привеждането им в техническа изправност е необходимо да се извърши частична рехабилитация.

На крановия път на южния кей са констатирани неизправности по ос, ниво и междурелсие, надвишаващи допустимите толеранси при експлоатация, съгласно Приложение 1 към чл.20 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, в сила от 26.08.2006 г.

За безопасната му експлоатация е необходимо да се приведе в техническа изправност.

В тила на източния кей в пристанищен терминал Русе-изток е обособена зона за товари и автомобили, изчакващи за натоварване или за преминаване през източната автовезна. Цялата зона е с тънка трошенокаменна настилка, която вследствие на дългогодишната експлоатация се е деформирала и заличила. Освен това в по-голямата си част е обхваната от саморасла дървесна растителност. Това обстоятелство принуждава водачите да съсредоточават товарните автомобили   в района на автовезната и източния портал, или в оперативната зона на източния кей, а складирането на товари е невъзможно. Така се затрудняват и излагат на риск, както клиентите на пристанищния терминал, така и работниците на пристанищния оператор. За създаване на нормални и безопасни условия за работа е необходимо, цялата площ да се освободи от самораслата растителност, а настилката да се възстанови.

 

Срок за получаване на документация за участие  09/12/2013г  час: 17:30

Срок за получаване на оферти или заявления за участие 16/12/2013  час 17:30