Предоставяне на консултантски услуги по изпълнение на проект „ANNA – Advanced National Networks for Administrations” за: подготовка, проучване, програмиране и внедряване на пилотен проект на система за информационно осигуряване на планирането на маневрите в пристанищата. Предлагане на мерки за усъвършенстване на нормативната, организационната и/или техническата среда, в случай на установяването им в процеса на внедряване на системата

27 Юни 2014

Прочети повече

Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом - Варна – първи етап от възстановителните дейности

27 Юни 2014

Прочети повече

Организиране и осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура"

23 Юни 2014

Прочети повече

Публична покана

19 Юни 2014

Прочети повече

Закупуване на многолъчев ехолот и програмна апаратура

18 Юни 2014

Прочети повече