РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВЪЛНОЛОМ ВАРНА – II ЕТАП

06 Февруари 2019

Статус: Прекратена

Вид: Строителство