Упражняване на авторски надзор на обект „Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к. м., Пристанище Варна – Запад –втори етап

22 Юни 2018

Прочети повече

Авторски надзор за обект: „Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“

02 Април 2018

Прочети повече

Доставка на гориво за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ чрез карти за отложено плащане на гориво, включващо зареждане на служебни автомобили, на VTMIS и БУЛРИС дизелгенератори и бункероване на катери, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца

20 Март 2018

Прочети повече

„Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по обособени позиции”

23 Декември 2016

Прочети повече

Организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана и осигиряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура“

02 Август 2016

Прочети повече