Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS)

20 Декември 2019

Статус: Възложена

Вид: Доставка