Организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура"

27 Септември 2018

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена охрана и осигуряването на пропускателен режим на следните обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура”: Обект № 1: РПЦ „Китка”, Област Варна - разположен на територия от 159 дка, с осигурен до него достъп чрез асфалтиран път в направление с. Китка и с. Равно поле. Обектът е ограден с двойна ограда от бодлива тел и метална мрежа. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, административна сграда, технически и складови сгради, технически и антенни съоръжения. Обект № 2: РПЦ „Кичево”, Област Варна - разположен на територия от 28 дка, с осигурен до него достъп чрез асфалтиран път в направление с. Кичево. Обектът е ограден с двойна ограда от метална мрежа. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, административна сграда, технически и складови сгради, технически и антенни съоръжения. Обект № 3: „Ремонтно-техническа база” в Южната промишлена зона на гр. Варна - разположен на територия от 19 дка и е ограден с метална ограда. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, сгради на ремонтната база, складови помещения и пристан за катери на брега на канала. Обект № 4: Пристанищен терминал „Петрол“ - част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, с площ 16 423 кв. м. На територията на обекта са разположени със съответните им елементи: ЖП естакада; ограда с оградна мрежа; офис контейнер; Съоръжение Пирс № 1; Съоръжение Пирс № 2; Съоръжение Пирс № 3. Обект № 5: Пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка, с дължина 400 м. от фар Шабла по направление изток навътре в Черно море и находящо се на около 5 км. източно от гр. Шабла, индивидуализирано съгласно геодезическа снимка от 27.08.2012 г. с координати на граничните точки от № 1 до № 13. Обект № 6: Пристанищен терминал „Русе – Запад“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе - включва територия с площ 29 294 кв.м - I-ви участък на пристанищния терминал и територия с площ 87 804 кв. м - II-ри участък на пристанищния терминал, като районът е ограден. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, сгради и съоръжения публична държавна собственост. Обект № 7: Фериботен терминал Силистра - териториално обособена зона от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, с площ 65 097 кв. м., ограден с метална ограда. На територията на обекта са разположени 18 бр. сгради публична държавна собственост. Достъпът до обекта се осъществява през КПП и автоматизиран портал. Видът охрана за всеки един от обектите е въоръжена, денонощна като охранителната дейност включва: контролно-пропускателен режим – осъществява се от охраната на Контролно-пропускателния пункт; физическа охрана на сградите и техническите съоръжения в обекта - осъществява се от охранителите чрез обход; наблюдение на сградите и техническите съоръжения и реагиране при възникнала кризисна ситуация за обекти № 1, № 2 и № 7, включително и видеонаблюдение за обекти № 3, № 4, № 5 и № 6; предотвратяване на несанкционирано проникване на територията на обекта на външни лица и посегателство върху имущества и ценности в обекта (кражби, грабеж, палеж, терористичен акт и др.); задържане на външни лица, проникнали на територията на обекта; незабавно уведомяване на органите на МВР при извършено посегателство върху обекта; брой изпълнители на пеши мобилен охранителен патрул - охранители, осигуряващи надежна охрана, безопасност и сигурност на обекта за 24 часа: за обекти 1, 2 и 6 при двама охранители на смяна; за обекти 3, 4, 5 и 7 при един охранител на смяна.