РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 9, 11 И 12 К.М., И КЕЙОВА СТЕНА 12 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК

27 Декември 2019

Статус: Възложена

Вид: Строителство