Проектиране и рехабилитация на ел. подстанцията и ел. обзавеждането на страна средно напрежение СрН - 20 kV, пристанищен терминал Русе-изток

15 Май 2019

Прочети повече

Доставка на катер за ремонтни работи, подмяна и докуване на буйове, пристанище Бургас

02 Май 2019

Прочети повече

Преоборудване на ТП „Фар” и ТП „Магазия 1” – ниско и средно напрежение, Пристанище Бургас

02 Май 2019

Прочети повече

Текущ ремонт на железопътната инфраструктура в пристанищен терминал Русе-изток

10 Април 2019

Прочети повече

Изграждане на леки конструкции за покриване на складови площи до 1000 м2 в Пристанищен терминал Русе – Запад

28 Февруари 2019

Прочети повече