Оценка на съответствието и строителен надзор за обект "СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор" - пристанище Бургас"

02 Ноември 2017

Прочети повече

Проект за изграждане на специализиран пристанищен обект - пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом, пристанище Бургас

24 Октомври 2017

Прочети повече

СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор

23 Октомври 2017

Прочети повече

Изместване и преоборудване на трафопост Тютюнева магазия

10 Октомври 2017

Прочети повече

Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас

13 Септември 2017

Прочети повече