Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обектa „Ремонт на сграда Приморски 5"

01 Август 2016

Прочети повече