Филм за изпълнения в срок проект "Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3"

Филм за успешно приключения проект "Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС", финансиран от ЕФРР чрез ОПТ

Нова ТВ, 10.09.2015 г. - Пускане в експлоатация на системата БУЛРИС

Брегови център-Варна - репортаж на бТВ

Брегови център-Варна - репортаж на бТВ

СКАТ, 18.05.2015 г. - ДППИ представи напредъка по проект VTMIS, финансиран от ЕФРР по ОП „Транспорт 2007-2013"