Филм за проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”, финансиран от ЕФРР чрез ОПТ

Нова ТВ, 10.09.2015 г. – Пускане в експлоатация на системата БУЛРИС

Брегови център – Варна – репортаж на бТВ

СКАТ, 18.05.2015 г. – ДППИ представи напредъка по проект VTMIS, финансиран от ЕФРР по ОП „Транспорт 2007-2013”

БНТ, 10.12.2014 г. – Специализиран катер, закупен по проект „Изграждане на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” ще обследва дъното на реката