Нова ТВ, 10.09.2015 г. – Пускане в експлоатация на системата БУЛРИС

Брегови център – Варна – репортаж на бТВ

СКАТ, 18.05.2015 г. – ДППИ представи напредъка по проект VTMIS, финансиран от ЕФРР по ОП „Транспорт 2007-2013”

БНТ, 10.12.2014 г. – Специализиран катер, закупен по проект „Изграждане на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” ще обследва дъното на реката

Канал 0, 08.06.2012 г. – репортаж от заключителна международна конференция по проект ECOPORT 8

Официално приключване на проект ECOPORT 8, финансиран със средства по Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 г. Партньор и събенефициент по проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.