WAtoN Day 2022 – видео

Световен ден на морските средства за навигационно осигуряване – WAtoN Day 2022 Bulgaria

Как ще почистим водите в морските и речни пристанища: част 1

Проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ – филм

Дом на моряка – Варна – репортаж на БНТ 2