Доставка и монтаж на подвижни стелажи

13 Април 2016

Настоящата поръчка e с предмет: "Доставка и монтаж на подвижни стелажи " и има за цел доставката и монтаж на мобилни (архивни) и монтажни (сглобяеми) метални стелажи за учрежденски архив за документите в архивното помещение, както и за оборудването на три склада: единият е предназначен за съхранение на гуми за автомобили, а другите - за складиране на канцеларски материали за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“