Закупуване на самолетни билети и хотелско настаняване в страната и чужбина

16 Април 2015

Предмет на настоящата поръчка е осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух и хотелско настаняване на служителите и на членовете на Управителния съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура” при осъществяване на служебните пътувания в страни в рамките на ЕС и извън ЕС, съгласно всяка конкретна заявка на възложителя, в т.ч. и осигуряване на превоз до крайната дестинация в случаи, когато крайната дестинация не разполага с възможности за въздушен превоз.

В рамките на поръчката на избрания изпълнител ще бъде възложено предоставянето на следните услуги: 1. да сключва с авиопревозвачи договори за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина; 2. да осигурява хотелско настаняване, съобразено с размера на квартиртите пари по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и с одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лимити на квартирните пари при командироване; 3. да предоставя информация за визовите изисквания на държавата, до която се извършва пътуването, ако има такива, и да изготвя необходимата виза за пребиваване на командирования служител в съответната страна.