Закупуване на високопроходими автомобили и лекотоварен автомобил за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ по две обособени позиции

30 Август 2019

Статус: Възложена

Вид: Доставка