Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект: СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., пристанище Бургас

27 Август 2018

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга