Ограда в зона за обществен достъп на Пристанище Варна Изток, ремонт на пътна настилка и отводняване

14 Август 2017

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

За възстановяване на оградата е необходимо да се извършат следните видове строително-монтажни работи: разкъртване на част от съществуващата ограда от бетонови блокчета, на стоманобетонови колони,на камена облицовка,машино отпушване и почистване на дъждовна канализация, направа на облицовка на фундамент от импрегниран и селектиран врачански варовик.Необходимите строително-монтажни работи за възстановяването на пътната настилка са:рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез, технологично фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина до 6 см, машино фрезоване на неплътен асфалтобетон,разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка, разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, изкоп машинен, изкоп ръчен, повдигане на съществуваща дъждоприемна шахта,доставка и монтаж на самонивилиращи се чугунени капаци за ревизионни шахти, доставка и монтаж на решетки за дъждоприемни шахти.