Ремонтно–възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап

27 Март 2017

Статус: Прекратена

Вид: Строителство

Обхватът на настоящата поръчка включва изпълнението на строително- ремонтните работи за част от втори етап, която е от km 0+793 до km 0+350 и е с дължина 443 метра.
Строително-ремонтните работи за настоящата поръчка най-общо включват:
1. Направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи, скална маса, матраци и запълване на съществуващи вълногасящи кутии със скална маса пред вълнолома в участъка от km 0+793 до km 0+350;
2. Демонтаж и монтаж на нова настилка на пасарелката свързваща Морска гара с Вълнолом Варна;
3. Демонтаж и монтаж на нови предпазни парапети от неръждаема стомана на пасарелката свързваща Морска гара с Вълнолом Варна и продължение на пешеходната зона към фара;
4. Демонтаж и монтаж на нови стоманени стълбища от неръждаема стомана.
Строително-ремонтните работи ще се изпълняват в съответствие с изготвения и одобрен работен проект (работни чертежи и детайли) и влязлото в сила разрешение за строеж.