Вертикална планировка и трайни настилки в пристанищен терминал Оряхово

14 Април 2016

Обхватът на поръчката включва проучване, проектиране на трайни стоманобетонови настилки в пристанищен терминал Оряхово с обща площ 2519 кв.м. и изпълнение на вертикална планировка, проектиране и изграждане на пешеходни алеи, включително и зелени площи на 1638 кв.м. Строително монтажните работи ще бъдат изпълнени на два етапа, като на първи етап (предмет на настоящата поръчка) ще бъдат изпълнени 1697 кв. м. трайни стоманобетонови настилки, и вертикална планировка включително пешеходни алеи и зелени площи около и пред административна сграда на терминал Оряхово с обща площ от 854 кв. м.