Радио Варна – Какво предстои на Морска гара – Варна

Линк към текста и към записа


 

Логистика.bg – Цифровизация в българските пристанища и при обработка на товарите

 

Линк към текста


 

Maritime.bg – ДППИ взе участие в Blue Limassol Forum 2020 

Линк към текста


 

Moreto.net – Нова яхтена марина, морски музей и библиотека изграждат на пристанище Варна

Линк към текста


 

PIANC Sailing Ahead E-Newsletter – Bulgarian Ports Infrastructure Company Becomes Qualifying Member of PIANC

 


Сп. „Логистика” – Учредиха нова организация за морска навигация


WARTSILA – Bulgarian ports first in the Black Sea region to benefit from Wartsila Sea Traffic Management concept

Линк към текста


Градът – ДППИ стана член на Световната асоциация за инфраструктурата на водния транспорт (PIANC)

Линк към текста


 

Maritime.bg – ДППИ стана член на Световната асоциация за инфраструктурата на водния транспорт

Линк към текста


 

Maritime.bg – Стартира обучение по управление на околната среда в пристанищата

Линк към текста


 

В. „Черно море” – Пристанище Варна ще приема големи кораби до 70 000 тона

 

 

Линк към текста


 

Zonaburgas.bg – Учредиха Международна организация на морските средства за навигационно осигуряване

Линк към текста


 

Сп. „Логистика” – ДППИ стана член на IHMA