RUSEinfo - Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" организира специализирано речно изложение в Русе

Линк към текста


 

TVN - Изложба за модернизацията на водния транспорт подреждат на "Русчук"

Линк към текста


 

БТА - Изложба за модернизацията на водния транспорт ще бъде открита на кораб край Русе

Линк към текста


 

PortSEurope - Bulgarian ports see potential for yacht marina development

Линк към текста


 

Zonaburgas - Ангел Забуртов: "Има проекти за изграждане на първите понтони в Бургас и Варна за до около 100 яхти"

Линк към текста


БНР Радио Варна - Продължава разширението на публичната зона на Морска гара

Линк към записа


 

Maritime.bg - Ангел Забуртов е избран за член на консултативната група на Мрежата на дунавските пристанища

Линк към текста


 

Maritime.bg - Мария Габриел впечатлена от речната информационна система БУЛРИС

Линк към текста


 

БНР-Радио Варна - Ангел Забуртов: Ремонтът на варненския вълнолом може да започне през лятото

Линк към текста


 

Maritime.bg - Откриха многофункционална зала във ВТУ по проект "Danube Skills"

Линк към текста


 

Maritime.bg - ДППИ с купа от работнически турнир

Линк към текста


 

В. "Народно дело" - Каква беше 2018-а година за ДППИ


 

Maritime.bg - Каква беше 2018-а година за ДППИ?

Линк към текста