Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура"

22 Април 2014

Статус: Прекратена

Вид: Услуга

Предметът на настоящата поръчка е „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура" за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на следните обекти на възложителя:

Обект № 1: РПЦ „Китка", Област Варна. Обектът е разположен на територия от 159 дка, с осигурен до него достъп чрез асфалтиран път в направление с. Китка и с. Равно поле. Обектът е ограден с двойна ограда от бодлива тел и метална мрежа. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, административна сграда, технически и складови сгради, технически и антенни съоръжения. Приложение - кадастрален план на обекта. Местонахождение: намира се на 22 км от гр. Варна, разположен в горски масив на 2 км от с. Китка, Област Варна.

Обект № 2: РПЦ „Кичево", Област Варна.Обектът е разположен на територия от 28 дка, с осигурен до него достъп чрез асфалтиран път в направление с. Кичево. Обектът е ограден с двойна ограда от метална мрежа. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, административна сграда, технически и складови сгради, технически и антенни съоръжения. Приложение - кадастрален план на обекта. Местонахождение: намира се на 12 км от гр. Варна и на 1 км от с. Кичево, Област Варна.

Обект № 3: „Ремонтно-техническа база" в Южната промишлена зона на гр. Варна. Обектът е разположен на територия от 19 дка и е ограден с метална ограда. На територията на обекта са разположени сграда на КПП, сгради на ремонтната база, складови помещения и пристан за катери на брега на канала. Приложение -кадастрален план на обекта. Местонахождение: в Южната промишлена зона на гр. Варна и граничи с канал „Mope-езеро". Обект № 4: Пристанищно съоръжение при нос Шабла - морска естакада с островна площадка. Обектът е с дължина 400 м. от фар Шабла по направление изток навътре в Черно море. Местонахождение: намира се на около 5 км. източно от гр. Шабла, индивидуализирано съгласно геодезическа снимка от 27.08.2012 г. с координати на граничните точки от № 1 до № 13. За всеки обект в документацията е приложена скица - извадка от кадастралния план на района.