Публична покана

12 Август 2014

Предметът на настоящата поръчка е „Доставка и монтаж на асансьори - общо 2 броя". Целта на обществената поръчка е подмяна на съществуващите 2 броя пътнически асансьори, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя нови пътнически асансьори в административна сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД.