Озвучаване и мултимедия за конгресна зала в сграда "Конгресен и научно-изследователски център", Пристанище Бургас

27 Декември 2019

Статус: Възложена

Вид: Доставка