Обновяване на радиолокационно и пеленгаторно оборудване

12 Юли 2018

Статус: Прекратена

Вид: Доставка

Предметът на поръчката включва пълен набор от взаимосвързани дейности за увеличаване надеждността и възстановяване работоспособността на радарните станции, монтирани в периода 2004-07 г.: Балчик 2, Траката, Фичоза, Пост 2, Белослав 2, Поморие, Росенец (Ойл Порт) и обновяване на радиопеленгаторите Калиакра, Емине, Поморие, Горица, връх Китка и РПЦ Кичево.Поръчката е за доставка на резервни части и основен ремонт на радар НР 200М, тип “морски” и доставка и монтаж на 2 бр. радиопеленгатори.Целта е да се извърши основен ремонт на 9 бр. магнетронни радари и обновяване на 2 бр. радиопеленгатори. В обхвата на поръчката влизат: доставка на резервни компоненти, ремонт на съществуващите скенери (антени), демонтаж, монтаж, настройки и пускане в действие, изготвяне на точен график за последователна и максимално бърза подмяна на изискваните приемопредаватели и скенери (антени), доставка и монтаж на 2 фабрично нови радиопеленгатори за подмяна на съществуващите такива на обектите Горица и връх Китка.