Рехабилитация отбивни съоръжения, Фериботен комплекс Варна

04 Септември 2014

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Фериботен комплекс Варна е пуснат в експлоатация през 1978 год. До момента основен ремонт на отбивните съоръжения не е правен.

Отбивните съоръжения на пирса на Фериботен комплекс Варна са два вида пали и гумена пура със скара. Вертикални метални конструкции (пали) са работни, осигуряващи швартоването на фериботните кораби. Отбивните съоръжения в началото и предната част на пирса са предпазни и запазват целостта на кея и корпусите на фериботните кораби.

За цялостната рехабилитация на отбивните съоръжения е необходимо да се направи подводен оглед за определяне състоянието на палите и шарнирните болтове. Палите трябва да се демонтират, обработят и монтират отново на местата си. Единични отбивни съоръжения тип дървена скара и пура е необходимо да се демонтират, да се подменят корозиралите елементи и изгнилите дървени траверси и да се монтират отново.