Осигуряване на комуникационна свързаност (интернет и IP VPN) за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура”

09 Февруари 2015

Предмет на настоящата поръчка е oсигуряване на комуникационна свързаност (интернет и IP VPN) за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура”.