Консултантски услуги по управление на отпадъците в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение (2)

25 Ноември 2013

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Основна цел на поръчката е предоставяне на консултантски услуги за създаване на условия за привеждане на българските пристанища към изискванията на Европейския съюз в областта на защита на околната среда, произтичащи от европейските политики и директиви, както и на международните конвенции и стандарти в областта на водния транспорт.

2. Териториалният обхват на предмета на поръчката, включва пристанищата за обществен транспорт с национално значение:

  • ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА включва: Варна-изток, Варна-запад, ТЕЦ Езерово, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс - Варна, Балчик;
  • ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС включва: Бургас-изток 1, Бургас-изток 2, Бургас-запад;
  • ПРИСТАНИЩЕ РУСЕ включва: Русе-изток, Русе-център, Русе-запад, Силистра, Фериботен терминал - Силистра, Тутракан, Свищов, Фериботен терминал - Никопол и Сомовит;
  • ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ включва: Лом и Оряхово;
  • ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН включва: Видин-център, Видин-юг, Видин-север и Фериботен комплекс – Видин.

Пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие ще бъде предоставен на интернет адреса на ДППИ: http://www.bgports.bg, рубрика „Профил на купувача“. Офертите се представят в деловодството на Главното управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” на бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, гр. София.

 

За информация и въпроси се обръщайте към:

Людмила Иванова

Директор дирекция „Управление на проекти”

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Тел:  +359 2 807 99 44; +359 2 807 99 99

Факс:  +359 2 807 99 66

e-mail: о ffice@bgports.bg

 

Документация

Образци форми

Решение 1

Методики

Условия