Публична покана

16 Юли 2014

Предметът на настоящата поръчка е „Организиране и осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура".
Предметът на поръчката включва организирането и осъществяването на денонощна въоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на следните обекти:
Обект № 1: РПЦ „Китка", Област Варна.
Обект № 2: РПЦ „Кичево", Област Варна.
Обект № 3: „Ремонтно-техническа база" в Южната промишлена зона на гр. Варна.
Обект № 4: Пристанищно съоръжение при нос Шабла - морска естакада с островна площадка.
За всеки обект е приложена скица - извадка от кадастралния план на района - Приложение 7.