Публична покана

07 Април 2014

Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на извънгаранционна поддръжка на лазерни принтери, многофункционални устройства, копирни машини и факс апарати, находящи се в ГУ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” в гр. София и в клоновете-териториалните поделения на предприятието във Варна, Бургас, Русе и Лом.

За целта следва да бъде извършен еднократно първоначален анализ и обследване на технологичната среда на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и неговите клонове. Този анализ да включва запознаване с видовете и моделите на наличните лазерни принтери, многофункционални устройства, копирни машини и факс апарати. Целта на този анализ е да се идентифицира и оцени състоянието на поддържаната техника, както и да я раздели на два класа за поддръжка: технически устройства с критична функционалност в Главно управление София - НР LaserJet Р3015 – 2 бр, Xerox WorkCentre M128 и Xerox WorkCentre M118; технически устройства с некритична функционалност са останалите лазерни принтери, многофункционални устройства, копирни машини и факс апарати. Извънгаранционно поддържане на оборудването: За устройствата с критична функционалност, чиято повреда води до критични ситуации по отношение работоспособността на системите се осигурява абонаментна поддръжка на място (on site) и/или подмяна с оборотно устройство, със същите или по-високи технически характеристики. За устройства с некритична функционалност - лазерни принтери, многофункционални устройства, копирни машини и факс апарати, които не са критични по отношение на непрекъсваемия работен процес на офисите, трябва да бъде осигурена поддръжка в сервиз на участникът.


Публична покана
Документация
Техническа спецификация
Методика оценка
Проект на договор
Споразумение поверителност
Образци форми