Публична покана

24 Март 2014

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” провежда процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни телекомуникационни услуги за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Пълната документация е публикувана на страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в интернет http://www.bgports.bg, в раздел „Профил на купувача“.

Оферти могат да бъдат подавани до 17:30 часа на 31.03.2014 г.

Публична покана
Документация
Техническа спецификация
Методика за оценка
Проект договор
Споразумение поверителност
Образци на приложения