Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг”

02 Януари 2020

Статус: Възложена

Вид: Услуга