Публична покана

27 Февруари 2014

ДП «Пристанищна инфраструктура» обяви публична покана, чрез която ще проведе избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„Осигуряванена самолетни билети за превоз по въздух напътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина.”

Офертите могат да бъдат подавани до 17,30 часа на 12.03.2014 г. на адрес: София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4, Деловодство.

Публична покана
Документация
Техническа спецификация
Образец оферта
Ценово предложение
Декларация член 47.1.1. от ЗОП
Декларация член 47.5 от ЗОП
Проект на договор