Проектиране и изграждане на паркинг в Обособена зона Русе-изток

17 Декември 2019

Статус: Възложена

Вид: Строителство