Публична покана (2)

15 Януари 2014

Настоящата поръчка с предмет:   "Поддръжка на сървърна техника и приложен софтуер във всички подразделения на

ДП "Пристанищна инфраструктура"   цели избор на изпълнител, който да осъществява услуги по подпомагане с техническа поддръжка на ДП „Пристанищна инфраструктура" при експлоатация на сървърната и офисна компютърна техника и мрежовите решения.


Публична покана
Документация
Образец оферта
Ценово предложение
Декларация член 47 1 1 от ЗОП
Декларация член 47 5 от ЗОП
Техническа спецификация
Методика за оценка
Проект договор
Административни сведения