Консултантска услуга за подготовка на описание на архитектурата и обхвата на внедрените функционалности в интегрираната информационна система на ДП „Пристанищна инфраструктура", и изготвяне на документация с технически изисквания, критерии за подбор на участниците и методика за оценка на оферти за избор на Изпълнител за поръчка с предмет: „ЦЯЛОСТНА ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ИИС) - SAP ERP

25 Април 2019

Статус: Възложена

Вид: Услуга