Доставка на гориво за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ чрез карти за отложено плащане на гориво, включващо зареждане на служебни автомобили, на VTMIS и БУЛРИС дизелгенератори и бункероване на катери, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца

20 Март 2018

Статус: Възложена

Вид: Доставка