Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на Канал 1 и Kанал 2 , Пристанище Варна

05 Септември 2013

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Във връзка с възстановяване на проектните дълбочини в Канал 1, Канал 2 и акваториите на пристанище Варна е изпълненоточно заснемане на съществуващото положение и е определен обема на драгожните работи.

Изпълнението и отчитането на драгажните работи включва следните подобекти:

1.Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните дълбочини на Канал1 - обем до 20 000 куб. метра, вкл. 500 куб. метра за почистване на акваторията пред морска гара Варна;

2.Рехабилитация, свързана с възтановяванв на проектните дълбочини на Канал2 - обем до 120 000 куб. метра;

3.рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните дълбочини в акваторията на пристанищен терминал варна-запад - обем до 60 000 куб. метра.

 

 

Решение

Обявление

Одобряване документация

Изисквания към участниците

Методика за оценка

Техническа спецификация

Приложение А1

Приложение А2

Приложение Б1

Приложение Б2

Приложение 1 Образец на оферта

Приложение 1А Образец на техническа оферта

Приложение 1Б Списък документи оферта

Приложение 2 Образец ценово предложение

Приложение 3 Декларация 47 ал.1 т.1

Приложение 4 Декларация 47 ал.1 т.2 и 3, ал.2 т. 1 и 3, ал.5 т.2

Приложение 5 Декларация 47 ал.т т.1

Приложение 6 Декларация условия на поръчката

Приложение 7 Административни сведения за участника

Приложение 8 Декларация съгласие подизпълнител

Приложение 8а Декларация ползване подизпълнител

Приложение 9 Екип

Приложение 10 Банкова гаранция участие

Приложение 11 Банкова гаранция изпълнение

Приложение 12 Гаранция за авансово плащане

Приложение 13 Декларация оглед

Приложение 14 Автобиография

Приложение 15 Декларация за приемане на условия договор

Приложение 16 декларация 56 ал.1 т.11

Приложение 17 Проект договор

Приложение 18 Списък изпълнени договори

Приложение 19 Оборот

Схеми за драгажи

Допълнителна информация драгажи

Решение 1

 

Въпроси и отговори 1

Въпроси и отговори 2

Въпроси и отговори 3

Въпроси и отговори 4