Избор на външен консултант за управление на проекти по оперативна програма "Транспорт 2007-2013 (2)

28 Август 2013

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

ДППИ ОБЯВЯВА   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ИЗБОР НА ВЪНШЕН КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ2007-2013Г." ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:

   Обособена позиция 1: Управление на проект "Техническа помощ за развитие на българските пристанища",  ДОПТ - 10/12.03.2013г.

   Обособена позиция 2: Управление на проект "Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение", ДОПТ - 11/12.03.2013г. 

 

Въпроси и отговори 1

Въпроси и отговори 2