Съобщение

24 Юли 2013

Отварят се ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя фабрично нови автомобила за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура”

по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на мултифункционален автомобил за превоз на пътници и товари (модификация "бус", 4х4, 6+1 места)” и Обособена позиция № 2: „Доставка на лек автомобил (4х4, 4+1 места)”

На 25.07.2013 г. от 14.00 часа, в сградата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4 ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя фабрично нови автомобила за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на мултифункционален автомобил за превоз на пътници и товари (модификация "бус", 4х4, 6+1 места)” и Обособена позиция № 2: „Доставка на лек автомобил (4х4, 4+1 места)”