Съобщение

06 Ноември 2013

Списъкa на одобрените кандидати от етапи Тест” и "Интервю" за длъжността Специалист (оператор)

в направление „Обслужване на корабния трафик – Русе”е изнесен на www.bgports.bg в раздел „Кариери / Предложения за работа / Обява за провеждане на подбор за Специалисти (оператори) в направление „Обслужване на корабния трафик – Русе”, гр. Русе.

 

Одобрените кандидати следва да преминат специализирано обучение във връзка с естеството на работата и в съответствие с изискванията на проект “Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”.

 

Обучението ще се проведе в периода от 21.11.2013 г. до 29.11.2013 г. от 9.00 до 17.00 часа без събота и неделя в залата на ТП Русе на ДП “Пристанищна инфраструктура”, адрес: 7000 Русе, ул. “Пристанищна” 22, вх. Б, ет. 2.

 

 

Назначаването на   специалистите (оператори) ще стане въз основа на класирането им след провеждане на последния тест.