Участваме в съвместно учение за бърза реакция при нефтен разлив по река Дунав

22 Май 2024

 

Симулация на сблъсък между два кораба по река Дунав се проведе в акваторията на пристанищен терминал Русе-запад на 22 май от 10.00 часа. В резултат на катастрофата между единичен моторен кораб и моторен кораб, тласкащ танкер-баржа се е получила пробойна в района на товарното помещение на танкер-баржата, което е довело до изтичане на част от товара – дизелово гориво.

Много бързо от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ реагираха със съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПЕРАЗ), като спуснаха на вода бонови заграждения и специализирана лодка „LAMOR” и започнаха да събират нефтеното замърсяване с помощта на лъков колектор и прилежащото му оборудване, с което „предотвратиха“ нефтен разлив по река Дунав. 

Съвместното учение „Дунав 2024“ е организирано от областния управител на Русе Драгомир Драганов и е с цел проверка на ефективността на Областния план за защита при бедствия в частта му, засягаща специфична опасност от нефтени разливи, възникнали при инциденти, свързани с корабоплаването по река Дунав и/или бреговата инфраструктура. Идеята е да се подобри координацията и взаимодействието между всички институции при евентуална необходимост от ограничаване и ликвидиране на нефтен разлив.

В съвместната инициатива освен Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ участие взеха още Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“, дирекция „Речен надзор“ – Русе, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, „Поддържане чистотата на морските води“ АД – гр. Варна, Регионална дирекция „Гранична полиция“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Центъра за спешна медицинска помощ“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Районен център 112 и други компетентни институции.