ДП "Пристанищна инфраструктура" показа последователна политика за развитие на водния транспорт

15 Май 2024

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) представи част от планираните за изпълнение проекти през програмен период 2021-2027 г. в рамките на четвъртото заседание на Комитета за наблюдение по Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) 2021-2027 г. Събитието се проведе на 14 и 15 май 2024 г. в град Бургас.

По време на заседанието на Комитета за наблюдение се проведе и заключително публично събитие по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. с представители на Европейската комисия и широката общественост. ДППИ се присъедини в инициативата на Управляващия орган и Европейската комисия по засаждане на дървета на обекти на бенефициенти по Програмата, станала част от заключителното събитие. Генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ Ивайло Иванов заедно със заместник-председателя на УС на ДППИ Калоян Богев засадиха дърво в Зоната за обществен достъп – Бургас като символичен акт на борбата с въглеродния отпечатък.

През последните години с приключените проекти ДП „Пристанищна инфраструктура“ показа последователна политика в посока засилване на екологичния контрол по опазване на морската и речната природна среда от замърсяване в резултат на корабоплавателна дейност. С реализиране на част от тези проекти ДППИ осигури съвременни системи за оптимизация на процесите в пристанищата с цел предоставяне на сигурен обмен на информация, увеличаване безопасността на корабоплаването, превенцията на риска и повишаване на сигурността на територията на българските пристанища.

Планираните за реализация проекти от ДППИ са с основен акцент изграждане на нова пристанищна инфраструктура и рехабилитация на вече съществуваща такава. Това води до увеличаване капацитета на терминалите, както и подобряване на безопасността и ефективността в пристанищата за обществен транспорт.  

ДП „Пристанищна инфраструктура“ продължава да развива ефективността на пристанищната инфраструктура, да опазва пристанищата за обществен транспорт от замърсяванията и да подобрява безопасността на корабоплаването.